[Pavučina] Dianin deník

Obsah článku:
/Mar 27. 2008/
Něco z toho, co jsme odehráli, na víc jsem si nevzpomněla :)
Pirát kontaktuje Pavla a žádá o pomoc, tvrdí, že jej pronásledují bytosti ze Snového světa. Pavel jej nalezne ve starém domě, kde se pirát skrývá a oba jsou nuceni čelit útoku „královniných zabijáků“. Později se s královnou setká u sebe doma. Pavlova přítele piráta ovládla pohou myšlenkou a předala Pavlovi vzkaz od jeho otce ve správném znění. Pak pohou silou vůle vykonala rozsudek smrti nad pirátem a jeho mrtvé tělo donutila k odchodu za ní do Snového světa. Královna, stejně krásná jako krutá, zanechala v Pavlovi dojem, že Snový svět je to kam patří, je to domovina jeho otce, který mu zanechal drsné dědictví – poslání opět spojit Snový svět s tím Skutečným a tím roztrhat předivo Pavučiny.
Vojtova dcera Juanita se zničeho nic objevila u něj doma. Mluvila o Anastázii a o tom, že chce být s tátou. Pár dní po Vojtově telefonátu s Juanitinou strachy hysterickou matkou se objevila u něj doma a Juanitu si odvezla. Když táta Juanitě telefonuje, svěřuje se mu, že Anastázie jí upravuje známky ve škole, aby se nemusela učit. Vojta jí přijede navštívit a vezme ji na druhou stranu do Skutečného světa, ale Juanita, přestože to snáší dobře, na tyto zážitky brzy zapomíná.
Li Feng vede vnitřní boj se svým druhým zákeřným a podlým Já. Druhý Li Feng mu dává ultimátum do úplňku, pak se mu postaví a uvidí se, které vědomí získá nárok na Li Fengovu duši.
Mika je držen v SenTerově domě spíše jak host než-li vězeň, říká, že Julie brzy zemře. Vojta při magickém rituálu s jaguáry zjistí, že Julii opravdu hrozí v Pavučině nebezpečí. Diana se jí snaží ihned kontaktovat, ale její telefon je nedostupný. Naleznou ji až v SenTerově domě, kde se strhne všeobecná hádka. Diana vyčítá Julii, že jí neřekla o schůzkách se SenTerem a když Julii chtějí odvést násilně pryč, magicky zasáhne Wen a spolu s Julií se přenese pryč dřív než mu v tom kdokoliv stihne zabránit. Diana i Vojta jsou pekelně naštvaní a jdou si to vyřikat se SenTerem. Tomu již taky došla trpělivost a posílá je ke všem čertům. Vojta vezme Julii v bezvědomí a všichni se odeberou do proganského bytu, kde Julii udrží v umělém spánku a čekají na úplněk, kdy se mají vyplnit hrozby.
Během noc mají všichni zvláštní noční můry, při kterých málem přijdou o život. Jen Pavel procitne a zaznamená nerovnováhu sil v místnosti. Li Feng se postaví svému druhému Já na odpor a v poslední chvíli iluzi překazí. Kromě vyděšení se nikomu nic vážného nestane.
Když měsíc dosáhne své plné velikosti Julie se probere a v tranzu vysloví proroctví. Chvíli na to se u nich objeví starší Wenka, která jim oznámí, že Mika utekl. Julie má utržkovité informace o Skutečném světě, Mikovi i dalších záležitostech. Mluví o jakési zahradě, která je Bůh ví proč důležitá. Ve Vojtově vizi se ukáže, že zahrada leží někde v Praze a že ji využil démon Nor Aroruen ke svým účelům. Pavel si vzpomene, že o nějaké zahradě mluvili i děti bývalých mágů a přátel Adrie – Denisa a Ivan. Společně je vyhledají a přesvědčí, aby je tam zavedli.
V zahradě se strhne boj, jakési stíny lidí zaútočí na naši skupinu a není snadné je porazit. Vojta v podobě Jaguára statečně bojuje, ale je oslaben ztrátou krve, kterou si vyžádali jeho duchovní průvodci jako oběť. Li Feng několi z nich oklamal a ti začali bojovat mezi sebou, Pavel úspěšně čelil dalšímu a Ivan použil svou magicky upravenou devítku. Diana se snažila použít svůj amulet světla, ale ten vybuchl a způsobil víc škody než užitku. Denisa i Julie byly zraněny.
Po bitvě se pozornost obrací na portál uprostřed altánku. Vede kamsi do temné síně, ale Julie tvrdí, že tak to není správně. Povede se jí změnit runy a otevřít portál do místa, které vypadá jako ledová pláň. Diana je přesvědčena, že by to mohly být ledové síně o kterých hovoří proganská legenda. Ostatním se to nezdá, přesto je jediný způsob jak to zjistit. Vojta proskočí dovnitř, ale portál není obousměrný. Uvízne tam. Diana věří, že by mohla zevnitř ovlivnit portál, aby vedl oběma směry a následuje ho. Li Feng jde jako další. Uvnitř je velká zima. Pavel s Julií čekají venku, ale po pár hodinách je tam zastihne démon v ženském těle Nor Aroruen, který je napadne. Oba musí utéct skrz portál.
Zjistí se, že toto jsou opravdu ledové síně a to ne jen proto, že je tam opravdu velká zima, ale uprostřed místnosti objevili Ledový trůn. Pavel na něj usedne, ale trůn na něj nereaguje. Julie je naštvaná, že jí ostatní nechtějí dovolit to zkusit. Avšak na Dianu reaguje celé toto místo a tak se po chvíli přemáhání usadí na trůn. Její tělo se změní ve světlo a Diana proplouvá mnoha místy v různém čase. V síni se objeví mnoho nejasných bytostí, které se představí jako Vládci mrazu. Z jejich řeči vyplývá, že Pavučina byla stvořena jako prostředek k výchově mágů, k jejich sjednocení, časem se měla sama rozplynout, ale něco se zvrtlo a nestalo se tak. Proto je nutné ji násilně rotrhnout nebo všichni v ní zemřou. Když se Diana vrátí uvědomuje si, že ona byla stvořena Vládci mrazu právě k tomuto účelu – roztrhnout Pavučinu a sama při tom zahynout. Předtím však je nutné sjednotit Progan.
Zatímco seděla na Ledovém trůně uvědomovala si jeho nezměrnou moc. Pokusila se osvobodit Julii od vlivu Ásů, ale když zjistila, že ji tím zabíjí, vzdala to. Nato se rozpoutala diskuze o tom, zda mají právo využít Ledového trůnu k zabití Nor Aroruena, jenž rozpoutával nepokoje v Proganu. Mezitím co ostatní diskutovali mezi sebou nebo uvnitř sama sebe, Diana se nechala ovládnout mocí trůnu a podívala se na několik míst jí běžně nedostupných. První z nich byl sněm starších Wenů, avšak z rozhovoru s nimi nic moc nevyzvěděla. Poté chtěla vědět, co dělá SenTer a zastihla ho v jeho domě. Byl si vědom přítomnosti narušitele a snažil se jí odrazit, avšak moc trůnu byla silnější a Dianě se povedlo zůstat, pak se ale aktivoval obraný štít Domu Recewen a jeho moc ji vymrštila ven. Li Feng odmítl její nabídku očištění od svého druhého Já a tak se pozornost opět vrátila k otázce Nora Aroruena... Vojtěch i Li Feng byli pro využít sílu trůnu a zabít jej, Pavel byl proti. Diana si již zvykla na to mít moc a tedy právo rozhodovat a zničila démona v těle ženy. Pak je všechny přenesla do proganského bytu a zesláblá klesla na zem.
Julie byla ve špatném stavu, krvácela z očí i úst a zmítala se v bolestech. Stejně tak Vojta byl zraněn. Li Feng, Pavel Kučera a Diana Kratochvílová se vydali hledat pomoc, nejdříve šli na Modrý trh k Netopýří bylinkářce, ta však měla jen lektvar na vnitřní zranění. Diana si vzpomněla na Naomi, Mika kdysi říkal, že je léčitelka. Rozhodla se vsadit na to, že tentokrát to nebyla lež. Vzbudili Naomi a beze slov ji přivedli k Julii. Zděsila se a poslala je sehnat Tkaninu duší k zakápěnci na Modrý trh. Řekl si za něj nehoráznou cenu pěti velkých služeb. Vojta jej razantně usmlouval na dvě služby a 5 tisíc střepů. Naomi pracovala 18 hodin než byla hotova.
Nastal čas přemítání. Co se to k čertu stalo a co máme dělat? Společně hledali na tyto otázky odpovědi. Vojtěch se vydal do sídla rodu Zired, kde mu byl předán vzkaz od Zaeniely Felegen s žádostí o schůzku s námi všemi. Při rozhovoru s Milou se dozvěděl, že je na ni chystán atentát. To samé říkal SenTer, když ho Diana navštívila. Chtěla vědět, jak bude reagovat, ale svým arogantním úsměvem jí dal rychle najevo, že nehodlá prozradit nic o tom, co si myslí a že má víc informací než ona. Odnesla si od něj 3 tisíce z 10 tisíc střepů, které u něj ještě měli, nicméně ta návštěva nemohla být ani zdaleka považována za přátelskou. Li Feng navštívil svou rodinu aby zjistil, že jeho dcera je na lyžařském výcviku bez jeho vědomí a manželka mu děkuje za skvělou romantickou večeři, kterou spolu včera měli.
Když se všichni opět sešli v proganském bytě, někdo zaklepal na dveře. Byl to Mika. Vojtěch ho nehodlal pustit ani o krok dál a Diana mu stála po boku. Mika byl ale neústupný. Stálo to mnoho magických sil, aby se mu vyrovnali, ale dokázali jej zastavit. Bohužel ne před tím, než se dostal do Juliina pokoje. Byl zraněn a Julie hystericky křičela ať přestanou. Přestali útočit. Pak něco řekla ve starém jazyce a Mika jen přikývl. Snažil se je přesvědčit, že jim vlastně pomáhá a že jim zachránil život, když zabil nájemné vrahy, kteří po nich měli jít. Pak vyskočil oknem a odešel prý na ledové pláně.
Skupina začala přemýšlet o situaci do které se dostali. K tomuto závěru došli:
Vládci mrazu stvořili Pavučinu, aby naučili mágy spolupracovat a pak se měla Pavučina rozplynout a lidé zpět integrovat do Skutečného světa. Avšak Slepí Bdící zasáhli do běhu světa a Pavučinu udrželi, aby se nerozpadla a pokud to tak půjde ještě chvíli odsaje Pavučina všechno kouzlo a všichni lidé zemřou, mágové budou oslabeni a nebudou moc čelit hrozbám z venčí. Proto Vládci mrazu intervenovali a stvořili Dianu, aby Pavučinu roztrhala a umožnila tak lidem se opět integrovat do Skutečného světa. Avšak v důsledku náhlého protržení Pavučiny lidé v okolí zemřou, minimálně půlka Prahy zešílí. Nicméně nikomu není jasné, jak do toho spadají Ásové a jejich posel Mika. Julie říká, že je možné se s nimi spojit, ale na to teď není čas. Nejdříve je třeba vyslechnout co má na srdci Zaeniela Felegen.
Skupina přišla před starý dům v mrtvé zóně mezi Horním a Dolním Proganem. Byli nanejvýš obezřetní, vypadalo to jako past. V útulném pokoji chráněném asi tunou kouzel nalezli Zaenielu Felegen a Dariena z rodu Elna (zakápěnec) v rozhovoru. Mají pro ně nabídku: chtějí, aby vyzradili polohu Zahrady s portálem SenTerovi a tak mu umožnili vydírat její stvořitele – rod Elna, který patří pod Imor. Tím by se zvrátil poměr sil ve prospěch Domu Recewen a Progan by byl sjednocen pod jednoho vládce: SenTera Recewen. Dianě se ten nápad ani trochu nelíbil, nevěří, že SenTer by byl dobrým vládcem s Weny za zády a vůbec samotná myšlenka jediného člověka rozhodujícího o osudu všech ostatních se jí nelíbí. Přišla s jiným návrhem: kdyby se našel Ledový trůn, mohla by jej Zaeniela využít k udržení rovnováhy.
< Náhlá vyjasnění >
zápis trochu jinak
Napsal Sathel 06.12.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 9 příspěvků.
ČAS neregistrovaní : 0.0022869110107422 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
1 až 20 z 43 >
Podobné články
ČAS 0.35623693466187 secREMOTE_IP: 3.238.186.43